Řízení projektů RADARem

Znáte ten pocit – jste ředitel nebo majitel firmy nebo vedoucí útvaru, máte i jasné priority zlepšování, ale nedaří se Vám do plnění zlepšovacích projektů plně zapojit vaše podřízené. Zkoušeli jste již všechno možné, od morálního apelu po snahu zavést sofistikované projektové řízení a nic zatím nesplnilo vaše očekávání. Možná je čas inspirovat se osvědčeným přístupem, který byl vyvinut již před více než 25 lety nejlepšími firmami Evropy a světa, tento přístup se jmenuje RADAR.

 Výhody RARARu:

  • Jednoduchost
  • Strukturovanost
  • Zaměření na dosažení výsledků

RADAR jako koncept projektového řízení

Koncept RADARu je proti většině metodik projektového řízení jednoduchý, ale účinný a sestává ze čtyř kroků.

R – Results – Stanovení požadovaných výsledků

A – Approach – Stanovení přístupu pro dosažení výsledků

D – Deployment – Zavedení přístupu do praxe

AR – Assessment and Refinment – Hodnocení a Zlepšování

Protože konkrétní příklad je lepší než tisíc slov obecného popisu, podívejme se spolu na příklad využití RADARu pro konkrétní projekt. Příklad je z mezinárodního hotelového řetězce a tento řetězec si na základě RADARu vytvořil vlastní formulář pro řízení projektů.

Projekt v příkladu je zaměřen na zvýšení procenta recyklovaného odpadu.

R – Výsledky

Požadované výsledky jsou stanoveny od obecných ke konkrétním, od strategického cíle udržitelnosti až po konkrétní cíl zvýšení objemu recyklovaného odpadu o 15% do konce roku. Je určen i způsob sledování výsledků a frekvence hodnocení výsledků, které se budou hodnotit měsíčně.

ResultsExample

A – Přístup pro dosažení výsledků

Strategií pro dosažení výsledků bude proškolení všech členů týmu a zavedení systému ocenění nejlepších výsledků. Je stanoveno, že proškoleno musí být 100% všech členů týmu i jak bude školení organizováno – základní školení pro všechny a zahrnutí tématu do pravidelných denních brífingů. Jsou jmenovány požadované zdroje a základní milníky postupu.

ApproachExample

D – Zavedení přístupu do praxe

Pro zavedení přístupu do praxe byl stanoven konkrétní plán s odpovědnostmi a termíny. Plnění plánu je pravidelně sledováno.

DeploymentExample

AR – Hodnocení a Zlepšování

Formulář má připraveny kolonky pro hodnocení na konci projektu a pro shrnutí poučení pro zlepšení tohoto a obdobných projektů v následujícím roce.

ARExample

Shrnutí

Řízení projektů zlepšování podle RADARu je vhodný pro všechny typy a rozsahy projektů. Pro jednodušší projekty nebudete potřebovat nic dalšího a takových projektů bývá 80 až 90%. Pro zbývající rozsáhlejší a složité projekty se RADAR uplatní určitě na počátku, kdy strukturu RADARu využijete pro definici projektu, a dále na konci pro shrnutí poučení z projektu.

Spokojené řízení projektů RADARem vám přeje,

Vladimír Braun