O nás

Vítejte na našich stránkách,

jsme poradenská společnost se značnou praxí a znalostmi ve všech třech oblastech, kterými se zabýváme. Kvalitu služeb garantuji osobně jako jednatel firmy a jako hlavní konzultant. Tato garance je založena na mých manažerských zkušenostech ze špičkové mezinárodní firmy Procter&Gamble i ze špičkové české firmy 2N Telekomunikace a zejména z mé poradenské praxe, trvající již od roku 2000, která začala ve firmě KPMG.

Naše oblasti služeb jsou exkluzivně strukturovány pro podporu řízení změn a zaměřeny na poskytnutí zpětné vazby jako silného impulsu pro další rozvoj. Naše poradenská filozofie vychází z toho, že nejdůležitější je zapojení lidí na všech úrovních. Vycházíme z toho, že commitment vedení je rozhodující pro úspěch každého projektu a každé změny ve firmě. Když se nad našimi službami zamyslíte, zjistíte že všechny jsou svým způsobem o leadershipu a pro lídry. Ať je to strategie firmy, vedení, řízení a rozvoj zaměstnanců nebo projekty štíhlé výroby, vždy jsou to vedoucí pracovníci firmy, kteří jsou rozhodující. Je to váš a jejich leadership, který vede firmu k úspěchu, a pro vás jsou určeny naše služby.

Při koncipování a poskytování našich služeb vycházím z rozsáhlé znalosti firem z různých oborů a různých velikostí. Za své působení jsem bez nadsázky navštívil stovky firem a ve většině jsem měl možnost podívat se hodně hluboko do jejich systému práce. Při hodnoceních dle modelu excelence EFQM mluvím s vedením firem stejně jako s řadovými zaměstnanci. Při hodnocení vedení, řízení a rozvoje pracovníků jsem provedl tisíce řízených rozhovorů od generálních ředitelů až po uklízečky, jak v ČR, tak i v zahraničí. V projektech štíhlé výroby si, když je to třeba, oblékám i „konzultantské montérky“ a podrobně zkoumám procesy a technologie na místě samém, ať je to ve výrobě plastových dílů nebo ve slévárně. To vše vždy v nejlepším zájmu našich klientů.

Vladimír Braun, jednatel