Služby

Aplikace modelu EFQM

Model EFQM je esence všech přístupů a aktivit, které dělají firmu, nebo obecně organizaci, dobrou firmou a dobrou organizací. Je založen na zkušenostech a praktikách těch nejlepších firem a organizací jak v Evropě tak v celém světě.

Jak vám model EFQM a naše podpora pomůže:

  • Pokud jste firma v rozvoji, tak vám model EFQM pomůže dále zlepšovat postupy a řízení firmy na základě zkušeností těch nejlepších.
  • Pokud vás čeká tvrorba strategie tak vám model EFQM pomůže zpracovat SWOT analýzu, zejména silné stránky a oblasti pro zlepšení.
  • Pokud se chcete ujistit, že jste nepřehlédli v řízení firmy nic důležitého externí hodnocení na základě modelu EFQM vám dá jistotu.

 Naše zkušenosti: S modelem EFQM pracujeme více než dvacet let. Za tu dobu jsme provedli stovky externích hodnocení firem v řadě zemí, od ČR až po Dubaj a pomohli jej jako manažerský systém aplikovat v desítkách firem. Jsme jako poradci certifikováni přímo organizací EFQM. Více na www.efqm.org 

Tvorba strategie

Ať jste výrobní, obchodní nebo jiná firma, či organizace veřejné správy, tak základem vašeho rozvoje by měla být dobře postavená strategie.

Jak vám se strategií můžeme pomoci:

  • Metodickou podporou ve všech fázích tvorby strategie, od úvodních analýz (SWOT, PESTEL), přes stanovení generické vrcholové strategie až k funkčním strategiím a strategickým projektům
  • Projektovou podporou, kdo, co a do kdy, pokud nemáte kapacitu si tvorbu strategie vést projektově sami.
Naše zkušenosti: Metodicky jsme podporovali tvrobu strategie jak menších tak relativně velkých firem s různorodou strukturou.,,

Zvýšení inovativnosti firem

Inovace a inovativnost je základem úspěchu firem, plně platí „kdo chvíli stál už stojí opodál“ a „kdo neinovuje jako by nebyl“. Byť jsou inovace spojeny s kreativností tak platí, a je vědecky dokázáno, že inovace potřebují systém.

Jak vám s inovacemi a inovativností můžeme pomoci:

  •  Na základě mezinárodních metodik najdeme mezery, které brzdí vaše inovace.
  • Pomůžeme vám nalezené mezery odstranit a tím zvýšit výkon v oblasti inovací.
Naše zkušenosti: Jsme proškoleni v hodnocení inovativnosti firem jako „Innovation assessor“ a máme praxi v hodnocení a podpoře organizací.

Zvýšení produktivity a snížení nákladů

Principy štíhlé výroby, původně zavedené Toyotou a později rozšířené do všech odvětví, pomáhají odstraňovat plýtvání, snižovat náklady a zvyšovat produktivitu. Ve formě principů štíhlé administrativy je může uplatnit i nevýrobní organizace.

Jak vám se snížením nákladů a zvýšením produktivity můžeme pomoci:

  • Rychle posoudíme zda a kde zbytečně ve výrobě plýtváte a navrhneme postupy jak plýtvání omezit.
  • Školením na míru u vás ve výrobě provedeme vaše pracovníky metodami pro identifikaci a odstranění plýtvání.
  • Pomůžeme vám zavést do praxe konkrétní metody jako mapování a navrhování hodnotového toku (VSM a VSD), organizace pracoviště pro zvýšení produktivity a bezpečnosti (5S), rychlá výměna nástrojů (SMED) a další dle vašich potřeb.
Naše zkušenosti: Pomáhali jsme zavést principy štíhlé výroby jak v menších ryze českých firmách tak i ve výrobních závodech mezinárodních společností.