Seminář Investors in People

U příležitosti uvedení již šesté generace standardu Investors in People bych rád tímto pozval všechny profesionály v oboru vedení, řízení a rozvoje pracovníků, jakož i ostatní vedoucí pracovníky, na Seminář Investors in People 2016.

Investors in People umožňuje firmám a organizacím získát zpětnou vazbu o stavu vedení, řízení a rozvoje pracovníků, odhalit oblasti pro zlepšení a  měřit zlepšení v čase.

Na semináři se dozvíte nejen změny proti předchozí verzi Standardu, ale zejména jak může Investors in People pomoci Vaší organizaci dosáhnout vysoké výkonnosti (Outperformance) srovnatelné s nejlepšími organizacemi ve Vašem oboru. Dále se dozvíte, jak Investors in People podporuje zavádění změn, což je v dnešním měnícím se světě klíčová schopnost pro zajištění úspěchu.

Seminář se koná 23.listopadu 2016 od 14.00 do 17.00 v inkubátoru VšB, Studentská 6202/17, Ostrava Poruba

Můžete očekávat konkrétní informace o IIP a také aktuální trendy v oblasti řízení, vedení a rozvoje lidí a organizací. Budete mít možnost setkat se se zajímavými lidmi z firem, z nichž některé již mají akreditaci Investors in People. Věřím, že se nám i díky Vaší účasti podaří vytvořit přátelskou, tvůrčí a inspirativní atmosféru a přispět k šíření pozitivních a efektivních principů Investors in People v České republice.

Odkaz na on-line přihlášku je na druhé straně  pozvánky, kterou naleznete zde: Pozvánka na IIP seminář.

Vladimír Braun,

registrovaný specialista Investors in People a jednatel Business Excellence CONSULTING s.r.o.