Podveden vlastní zkušeností

Podveden vlastní zkušeností, to je název zajímavého článku v Harward Business Review. Jak název napovídá, naše zkušenost není vždy tím nejlepším rádcem. Článek shrnuje několik důvodů proč tomu tak je.

Vidíme jen to co chceme vidět

Naše mysl si pohrává s našimi vzpomínkami. Pamatujeme si hlavně výsledky a pokud možno jen výsledky kladné. Neúspěchy potlačujeme a tím omezujeme naši schopnost se z nich poučit. A nejedná se jen o naši mysl, i okolí se chová stejně a zveřejňuje hlavně své úspěchy. Z neúspěchů ostatních se tak můžeme poučit jen v omezené míře. Výjimkou je zajímavý článek o důvedech nezdaru technolgického start-upu zde.

Věříme osvědčeným rádcům

„Upřímný feedback – poskytující nezkreslené hodnocení vlastní zkušenosti – je klíčový pro zlepšení rozhodování. A přitom jsou vedoucí pracovníci často obklopeni lidmi, kteří mají zájem na poskytování informací cenzorovaných nebo upravených podle indvidiuálního zájmu, a to se nutně nemusí jednat o samé přitakávače.“ Takto drsně to vidí HBR.

Hledáme potvrzení našeho pohledu

Dva lidé dívající se na stejné skutečnosti nebo data mohou dojít k naprosto různým závěrům podle svého osobního přesvědčení, příkladem jsou „klimaskeptici a klimaalarmisté“, kteří se obvykle ani neshodnou zda se otepluje nebo ne, o příčinách ani nemluvě. Obě skupiny přitom mají k dispozici stejná data.

Jak se nenechat podvést

Článek shrnuje a mírně rozvádí následující kroky:

  • Hledejte poučení z neúspěchů, svých i ostatních
  • Nepřehlédněte neúspěchy převlečené za úspěch
  • Podporujte kritické hlasy zaměstnanců a reagujte na ně
  • Nesouhlaste a vyhledávejte kritický feedback (například naše služby – pozn. autora)
  • Hledejte důvody proč se můžete mýlit
  • Rozšiřte perspektivu pohledu, otevřete se nečekanému

Článek končí citátem Hillel Einhorna, jednoho ze zakladatelů teorie rozhodování „If we believe we can learn from experience, can we also learn that we can’t?“