Každý potřebuje feedback

„Všichni potřebujeme lidi, kteří nám dají feedback. Tím se zlepšujeme.“

Bill Gates

Feddbackem podporujeme řízení a zavedení změn. Ať je to změna, kterou teprve plánujete, nebo změna, kterou jste již zavedli, náš feedback vám vždy poskytuje důležité informace pro další rozvoj.

Billa Gatese jsem již citoval, tak ještě citát Steva Jobse, „Ask for feedback from people with diverse backgrounds. Each one will tell you one useful thing. If you’re at the top of the chain, sometimes people won’t give you honest feedback because they’re afraid. In this case, disguise yourself, or get feedback from other sources.“ Tedy volně přeloženo „Žádejte feedback od lidí s rozmanitým původem, každý vám řekne něco užitečného. Pokud jste ve vedení, nemusí k vám být lidé vždy upřímní, protože se bojí. V takovém případě je požádejte o feedback oklikou nebo jej získejte z jiného zdroje“. Právě takovým jiným zdrojem je Business Excellence CONSULTING.

Jak stárnu a doufám, že nabírám moudrost, tak více a více oceňuji důležotost dialogu a zpětné vazby. Vidím to dnes a denně jak v profesionálním tak v osobním životě. Obvykle si to uvědomím v momentě, kdy v rámci diskuse vyplyne řešení nějakého problému tak jednoduché a elegantní, až se divím proč jsem ho před tím sám neviděl.

Vladimír Braun
jednatel Business Excellence CONSULTING s.r.o.