Reference ROSSMANN

Reference při přípravě na NCK v modelu START PLUS

Ing. Vladimír Braun nám poskytl poradenskou podporu při sebehodnocení a sestavení podkladové zprávy ve struktuře dle Modelu excelence EFQM, která byla podkladovou zprávou pro Národní Cenu Kvality ČR.

Nejprve došlo k úvodnímu proškolení interního sebehodnotícího týmu a posléze Ing. Braun zajistil veškerou podporu tohoto týmu při samotném sebehodnocení a formulaci zprávy formou podrobných připomínek k pracovní verzi zprávy. Byly vedeny miniworkshopy s interním sebehodnotícím týmem a probíhaly diskuse možných zlepšení a formulace textu zprávy.

Služby byly poskytnuty řádně, včas a na velmi vysoké úrovni.

V Praze, dne 30.4.2015

Vladimír Mikel

Jednatel