Reference Petr Vlček

Nezapomenutelné setkání s Vladimírem jsem zažil na školení „European Assessor Training“, kde nás s panem Hnátkem učil, jak hodnotit úroveň přístupů v modelu EFQM. Přesně podle přísloví „Těžko na cvičišti, lehko na bojišti“. V té době se nám to zdálo tvrdé a těžké, jak se ukázalo později, dobře, že bylo. Vladimírovy komentáře, vysvětlení a selský rozum v praxi mi ukázal cestu vyváženého pohledu na hodnocený subjekt. Na základě zkušeností se školením pro hodnotitele Národní ceny a další spolupráce v rámci Centra excelence při SOK (Sdružení pro Oceňování Kvality) jsme se rozhodli jej přizvat jako poradce a kouče pro další kolo sebehodnocení v naší organizaci. Spolupráce s Vladimírem byla velmi zajímavá a otevřela nám v mnohých směrech nové úhly pohledu. Především nám pomohl mapovat přístupy, které jsme rozvíjeli spíše spontánně a nekoordinovaně. Největší přínos spatřuji ve způsobu, jakým Vladimír dosáhl toho, že byly využity k sebehodnocení nejen silné přístupy, ale všechny, které bylo relevantní dále rozvíjet. Důkazem jeho skvělé práce není jen vítězství HMMC v Národní ceně za kvalitu v modelu EXCELENCE za rok 2014, ale hlavně koncepce pro další rozvoj přístupů v naší organizaci.

Petr Vlček, Specialista pro systémy řízení

Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o.