Reference Jiří Juránek

Mé první setkání s Vladimírem Braunem proběhlo v roce 2011, kdy jsem měl na starosti s kolegou řízení Business Excellence ve společnosti Bosch Diesel s.r.o. a Vladimír přijel jako hlavní hodnotitel Národní ceny kvality. Vladimír Braun patří k těm lidem, kteří jsou naprosto jasně orientováni na cíl a jeho dosažení co nejefektivnějším způsobem.  Podle toho také vykonává svou hodnotitelskou práci, ale především dává všem zainteresovaným velmi důležité podněty k tomu, jak svou práci můžeme dělat lépe a rychleji. Vladimír se řídí modelem EFQM, vždy však dává důraz na smysl aktivit v rámci podniku a vždy se ptá, co která aktivita přináší. Vladimíra Brauna doporučuji všem, kdo chtějí začít pracovat s modelem EFQM, ale i těm, kteří už s modelem pracují a stále nedosáhli kýžených výsledků. Vladimír nabízí nové úhly pohledu a jeho celoevropské zkušenosti mohou firmám pomoci výrazně se zlepšit nejen v jednotlivých stěžejních tématech díky aktualizaci přístupů, ale především i následných výsledcích.

Jiří Juránek, Ředitel strategického rozvoje ACO Industries k.s.