Reference DP WORK

Spolupráce s Business Excellence CONSULTING, jmenovitě s Ing. Braunem významně posunula naši společnost v oblasti strategického a systematického řízení kvality v organizaci směrem k vytyčenému cíli, a to k zavedení úplného uplatňování modelu EFQM. Profesionální přístup, přesně naplánovaný postup i vysoká flexibilita při potřebách konzultace nám velmi napomohla ke zpracování podkladů pro hodnotící zprávu a tím i k získání prestižního ocenění „Úspěšná firma“ v rámci hodnocení Národní ceny kvality České republiky v roce 2014. V neposlední řadě velice oceňujeme odborný pohled z vnějšku, nezatížený výkonem operativy v rámci fungování firmy nebo zprostředkování zkušeností, jak k danému problému přistupují v jiných odvětvích.

Mgr. Emil Dobaka – ředitel personálně vzdělávací společnosti DP WORK.