Vědomí naléhavosti

Co je nejdůležitější když chcete něco změnit?.

Vytvořit vědomí naléhavosti a nutnosti změny. Tak by se dalo shrnout poselství knihy Johna Kottera

Dalo by se říci, že to je samozřejmá myšlenka, že když chcete něco změnit musíte to nejprve opravdu chtít. Myšlenka je to samozřejmá, ale praxe v podnicích a organizacích, a často i v osobním životě, ukazuje, že se to lehko řekne a hůře udělá. Jako poradce jsem viděl celou řadu pokusů o změnu, od implementace informačního systému počínaje a změnou kultury organizace konče. Většina změn nepřinesla vše, co od ní vedení podniku nebo organizace očekávalo. Vina nebo viník se pak hledal na různých stranách, ale málokteré vedení bylo tak upřímné, aby si přiznalo, že změna neměla z jejich strany dostatečnou podporu. Co je to podpora vedení a vedoucích pracovníků? Je to zejména neustálé připomínání důvodů pro změnu, proč je změna nutná a proč je třeba aby se do ní každý pracovník svým dílem zapojil. Je to zejména osobní zaujetí a osobní příklad vedoucích pracovníků, které dělí úspěšné změny, a úspěšné organizace, od těch méně úspěšných. Pokud jste ve vedoucí pozici ptejte se sám nebo sama sebe: jakým osobním příkladem jsem dnes ukázal, že je tato změna důležitá a naléhavá, jak jsem podpořil vědomí naléhavosti v celé organizaci? To je kniha „Vědomí naléhavosti“.

Zde najdete krátké video přímo od autora.