Strategický feedback je kreativní kombinací několika existujících metod a postupů. Základem je model excelence EFQM, který je pro strategický feedback maticově propojen se strategickými prioritami firmy. Stejně tak je důležitá i diskuse moderovaná zkušeným externím moderátorem.

Strategické priority mohou být priority na kterých se ve firmě již pracuje nebo priority nové, plánované. U existujících priorit strategický feedback ukáže na místa, která pomohou zlepšit výsledky strategických priorit. U nových strategických priorit s pomocí strategického feedbacku naplánujete všechny potřebné změny.  Strategické priority budeme  zkoumat optikou modelu excelence EFQM, nic důležitého tak neunikne pozornosti.
 

Příklad struktury feedbacku
Zde je příklad kdy jsme použili pouze nejhrubší strukturu devíti kritérií modelu a tři hypotetické strategické priority. V každé buňce tabulky jsou pak heslovitě uvedeny hlavní oblasti, na které je třeba se zaměřit pro uskutečnění změny ve směru strategické priority.

 
Příklad mapování strategických priorit

Struktura feedbacku je vždy podrobnější než uvádí příklad výše. Podrobnost feedbacku je dána použitou metodou, od START až po variantu EXCELENCE.

Pro feedback je vždy určující strategická priorita, ke které se feedback vztahuje. Feedback je možné použít na již existující strategické priority, výstupem je posouzení nakolik jsou podporovány napříč firmou, i na novou strategickou prioritu, výstupem je seznam projektů a změn pro podporu této nové priority.

Role moderátora

Důležitou součástí strategického feedbacku je diskuse týmu vedení moderovaná zkušeným externím moderátorem. Strategický feedback je kromě plně externí varianty založen na interní reflexi týmu vedení. Interní diskuse strukturovaná modelem excelence a moderovaná zkušeným moderátorem otevírá před týmem vedení nové možnosti podpory strategických priorit, uvolňuje kreativitu týmu a případné odlišné názory různých členů týmu přetváří v nová společná řešení. Řízená diskuse je také nezbytným základem pro výběr prioritních oblastí pro zlepšení podpory strategie.

Několik informací o modelu excelence EFQM

Model excelence EFQM
Model vznikl již před více než dvacetipěti lety a od té doby prochází aktualizací tak, aby vždy odpovídal aktuálnímu poznání. Model shrnuje vše důležité pro to, aby firma dlouhodobě dosahovala excelentních výsledků ve všech důležitých oblastech. Aktualizace je provedena vždy na základě výzkumu nejlepších firem a dalších organizací a také za jejich účasti a s jejich feedbackem. Poslední aktualizace proběhla v roce 2013 a zahrnuje i aktuální poznatky z finanční krize. Model popisuje vše podstatné od leadershipu, přes řízení zdrojů a procesy a služby až po měření spokojenosti zákazníků a ekonomických výsledků. Podrobná prezentace o modelu je zde: Model excelence EFQM – vznik a obsah