Co vám strategický feedback přinese:
Máte náročné strategické cíle a nedaří se vám jich dosáhnout tak rychle jak potřebujete? Nebo stojíte před významnou změnou a chcete si být jisti, že jste na nic nezapomněli a všechno důležité je zahrnuto v plánu změny? Výsledkem strategického feedbacku jsou cílené oblasti, ve kterých se potřebuje vaše firma zlepšit, aby rychleji a lépe dosáhla současných nebo budoucích strategických cílů a tím excelentních výsledků.

Co pro to musíte udělat:
Nejprve se musíte pro strategický feedback rozhodnout, bez rozhodnutí nic nezměníte. Dále je třeba vybrat vhodnou variantu strategického feedbacku, pokud jste tuto metodu ještě nepoužívali doporučujeme jednodenní workshop START. Dále bude třeba, abyste si na strategický feedback udělali čas.

Jak to celé funguje:
Strategický feedback využívá model excelence EFQM, který používají organizace jako BMW, Bosch a dalších více než třicet tisíc organizací v Evropě a ve světě. Více o metodě strategického feedbacku najdete zde.

Jaké jsou varianty strategického feedbacku:
Naše paleta služeb strategického feedbacku je koncipována od jednoduchých k pokročilým způsobům feedbacku. Představte si strategický feedback jako rybářskou síť. Pokud jste v moři zlepšování takto cíleně ještě nelovili, postačí vám pro vylovení velkých ryb síť s velkými oky, jinými slovy jednodušší metoda feedbacku. Pokud máte již největší ryby vyloveny, potřebujete oka sítě drobnější, jinými slovy podrobnější metody feedbacku.


Rozhodnutí se zlepšovat
Rozhodnutí se zlepšovat
Prvním krokem je vždy rozhodnutí vedení firmy nebo organizace systematicky firmu zlepšovat. Bez rozhodnutí vedení nelze začít. Rozhodnutí by mělo být poučené, protože feedback na základě modelu excelence EFQM má velký přínos, nicméně představuje i určité náklady.
Naše služba:
Setkáme se s vedením firmy a odpovíme na jakékoli otázky, případně podle dohody připravíme konkrétní nabídku. Tato služba je zdarma.
 

První feedback – START
Metoda START je ta pravá pokud firma ještě tento typ feedbacku nepoužívala. Základem metody START je zjednodušená sada otázek, do kterých jsou z modelu excelence EFQM převedeny základní požadavky na excelentní firmu. Tato metoda umožňuje zpracovat feedback během jednoho workshopu s vedením firmy. Výstupem je vedením projednaný seznam oblastí pro zlepšení vztažený podle priorit ke strategickým cílům firmy.
Naše služba:
• Seznámení vedení firmy s metodou START
• Vedení workshopu s vedením v rozsahu 4 až 6 hodin
• Shrnutí výstupů workshopu
První feedback START 3
 

Na cestě START PLUS
Na cestě – START PLUS
Metoda START PLUS je vhodnou metodou strategického feedbacku pro „středně pokročilé“ firmy. Základem metody START PLUS je rozdělení devíti kritérií modelu excelence EFQM do podrobnějších oblastí. Každá z oblastí je hodnocena zvlášť, podrobněji jsou hodnoceny i použitá měřítka výkonnosti a aktuální cíle a výsledky. Výstupem je podrobněji zpracovaný feedback jdoucí do větší hloubky a odkrývající oblasti pro zlepšení, které mohou být metodou START přehlédnuty. Příležitosti pro zlepšení budou projednány s vedením firmy a vztaženy dle priorit ke strategickým cílům firmy.
Naše služba:
• Seznámení vedení firmy s metodou START PLUS
• Vedení několika workshopů s určeným týmem nebo týmy
• Závěrečný workshop s vedením firmy
• Shrnutí výstupů feedbacku
 

Feedback pro pokročilé – EXCELENCE
Tato metoda je ideální k pravidelnému feedbacku pro rozvinuté firmy, kterým metoda START nebo START PLUS již nestačí. Vychází z plné verze modelu excelence EFQM a hodnotícího rámce RADAR. Výstupem je podrobné hodnocení ve struktuře modelu excelence EFQM a výběr prioritních oblastí pro zlepšení dle jejich vztahu ke strategickým cílům firmy.
Naše služba:
• Seznámení vedení firmy s metodou EXCELENCE
• Vedení workshopů s určeným týmem nebo týmy
• Závěrečný workshop s vedením firmy
• Shrnutí výstupů feedbacku
Feedback pro pokročilé EXCELENCE
 

Plně externí feedback
Plně externí feedback
Plně externí feedback je kompletně proveden týmem externích hodnotitelů buď v plném rozsahu modelu excelence EFQM nebo v rozsahu vybraných kritérií nebo subkritérií modelu excelence EFQM. Externí feedback je vhodným doplněním pravidelně prováděného feedbacku metodou EXCELENCE, které provádí interní tým. Jednou po třech až pěti interních hodnoceních je vhodné zařadit kompletní externí feedback. Výstupem je zpracovaná zpráva ve struktuře modelu excelence EFQM nebo vybraných kritérií obsahující popis zjištěných oblastí pro zlepšení. Pokud je součástí služby i závěrečný workshop s vedením, je výstupem rovněž prioritizace oblastí pro zlepšení dle vztahu ke strategickým cílům firmy.
Naše služba:
• Dohodnutí rozsahu a obsahu hodnocení
• Sestavení týmu ze zkušených externích hodnotitelů
• Naplánování hodnocení
• Provedení hodnocení formou individuálních rozhovorů a fokus groups
• Zpracování zprávy shrnující oblasti pro zlepšení
• Závěrečný workshop s vedením firmy (volitelně)
• Shrnutí výstupů feedbacku
 

Příprava na účast v Národní ceně kvality
Externí feedback lze získat také formou účasti v Národní ceně kvality ČR nebo v EFQM Excellence Award. Externí feedback je pak zpracován týmem hodnotitelů z příslušné ceny. Žádaným výsledkem takového hodnocení je také získání ocenění za dosaženou úroveň firmy, proto je vhodné opravdu rozumět metodice hodnocení. Výstupem naší služby je připravený interní tým firmy, který dokáže precizně zpracovat podklady pro hodnotitele a pokud je příprava vedena s dostatečným předstihem, tak i zlepšit některé vybrané oblasti ještě před vlastním hodnocením.
Naše služba:
• Seznámení vedení firmy s metodikou hodnocení
• Podrobné seznámení přípravného týmu s metodikou hodnocení
• Podpora týmu při přípravě podkladů pro hodnotitele
• Podpora týmu při přípravě na návštěvu hodnotitelů
Příprava na účast v ceně