Co vám people feedback přinese:
Hledáte způsoby jak zvýšit motivaci a výkon zaměstnanců? Není potenciál vašich zaměstnanců plně využit? Běžné průzkumy spokojenosti a angažovanosti Vám nedávají dostačnou odpověď kde nejlépe začít? Nebo jste dobře řízená firma a hledáte impuls pro další zlepšení? Pro takové případy je zde náš People feedback, který vám poskytne detailní vhled do skutečného stavu vedení, řízení a rozvoje zaměstnanců ve vaší firmě a poskytne informace na co zaměřit pozornost.

Co pro to musíte udělat:
Nejprve se musíte pro people feedback rozhodnout, bez rozhodnutí nic nezměníte. Dále je třeba vybrat vhodnou variantu feedbacku a cíle feedbacku. Dále bude třeba věnovat určitý čas rozhovorům s hodnotitelem a závěrečné prezentaci a workshopu.

Jak to celé funguje:
Jedná se o kvalitativní feedback získaný formou řízených individuálních rozhovorů nebo řízených skupinových diskusí s vybranými zaměstnanci. Tímto způsobem získané informace jdou do hloubky problémů a odkryjí potenciál pro výrazné zvýšení zapojení a motivace zaměstnanců a tím i k výraznému zvýšení produktivity a zlepšení celkových výsledků firmy. Základem metodiky je mezinárodní systém Investors In People. Tam, kde to bude třeba, budou práce prováděny se souhlasem nebo prostřednictvím příslušného IIP centra. Dále jsou uvedeny možné varianty feedbacku.


Investors In People
Kompletní People feedback
Za základ tohoto typu feedbacku jsme použili kompletní mezinárodní systém Investors in People. Tento systém vychází ze zkušeností nejlepších firem a shrnuje vše podstatné pro dosahování vysoké výkonnosti firmy skrze vedení, řízení a rozvoj zaměstnanců. Nejvhodnější je využít tento typ feedbacku jako přípravu na feedback s oceněním.
Co pro vás uděláme:
• Dohodneme cíle feedbacku s vedením firmy
• Vybereme zaměstnance k rozhovorům a provedeme rozhovory
• Prezentujeme výsledky vedení firmy / povedeme workshop s vedením firmy
• Zpracujeme písemná zprávu shrnující feedback

„Všichni potřebujeme lidi, kteří nám dají feedback. Tím se zlepšujeme.“

Bill Gates

 

 
People feedback s oceněním
People feedback s oceněním
Jedná se o kompletní feedback organizovaný přes Investors in People International ve Velké Británii. Pokud jsou splněny požadavky systému Investors In People, tak firma kromě feedbacku získá i prestižní ocenění dokládající vysokou úroveň systému řízení a rozvoje pracovníků. Firma může být oceněna za splnění základních požadavků nebo za splnění rozšířených požadavků od bronzové až po zlatou úroveň.
Co pro vás uděláme:
• Dohodneme cíle feedbacku s vedením firmy
• Zajistíme jednání s Investors In People International
• Vybereme zaměstnance k rozhovorům a provedeme rozhovory
• Prezentujeme výsledky vedení firmy / povedeme workshop s vedením firmy
• Zpracujeme písemnou zprávu shrnující feedback (v anglickém jazyce)
 

Cílený People feedback
Cílený people feedback
Cílený people feedback využijete v případě, kdy je třeba prozkoumat některou z cílených oblastí, ve které se například podle výsledku dotazníkového průzkumu vyskytují větší problémy nebo v oblasti, která je v dané době zvláště důležitá pro rozvoj firmy. Příkladem může být rozvoj a efektivita manažerů. Sběr informací a feedback je pak zacílen na dohodnutou oblast, což vede ke snížení nákladů na feedback.
Co pro vás uděláme:
• Dohodneme cíle feedbacku s vedením firmy
• Vybereme zaměstnance k rozhovorům a provedeme rozhovory
• Prezentujeme výsledky vedení firmy / povedeme workshop s vedením firmy
• Zpracujeme písemnou zprávu shrnující feedback