Co vám lean feedback přinese:
Investovali jste hodně úsilí, času i peněz do implementace programu štíhlé výroby a výsledky nejsou takové, jaké jste očekávali? Co vaši zaměstnanci, nejsou programem štíhlá výroba nadšeni a jen omezeně se do něj zapojují? Nebo máte štíhlou výrobu dobře zavedenou a hledáte impuls pro další zlepšení? Pro vás je tady lean feedback.  Zhodnotíme váš program štíhlé výroby, jak  technickou stránku tak hlavně jeho lidskou stránku, komunikaci s pracovníky a jejich zapojení. Výsledkem bude návrh oblastí, na které je třeba se zaměřit tak, aby program přinášel co největší přínosy.

Co pro to musíte udělat:
Nejprve se musíte pro lean feedback rozhodnout, bez rozhodnutí nic nezměníte. Dále je třeba spolu s hodnotitelem vybrat vhodnou variantu lean feedbacku a jeho cíle. Dále je třeba lean feedbacku věnovat určitý čas týmu vedení, zejména diskusi výsledků a rozhodnutí o dalším postupu na základě výsledků feedbacku.

Jak to celé funguje:
Lean feedback provádí hodnotitel podle dohodnutého rozsahu a cílů. To obvykle představuje návštěvu vybraných pracovišť, rozhovory s vybranými pracovníky a případně prostudování poskytnutých dohodnutých výsledků. Konkrétní obsah a rozsah se může na základě priorit a dohody s vedením firmy lišit. Dále jsou uvedeny možné základní varianty lean feedbacku.


Lean feedback 360
Lean feedback 360
Tento typ feedbacku je široce zaměřen na větší počet dílčích metod štíhlé výroby. Výsledkem je celkové zhodnocení programu štíhlé výroby ve firmě.
Naše služba:
• Dohodnutí rozsahu a cílů feedbacku s vedením firmy
• Plánování a provedení sběru informací
• Zpracování prezentace pro vedení
• Workshop s vedením firmy
• Zpracování písemné zprávy z feedbacku
 

Cílený lean feedback
Cílený lean feedback
Tento typ feedbacku je obvykle zacílen na jednu vybranou metodu štíhlé výroby. To umožní jít do větší hloubky a porovnat míru implementace dané metody mezi výrobními jednotkami nebo týmy. Například typickým kandidátem na tento typ feedbacku je autonomní údržba nebo celý TPM program. Obecný postup feedbacku je obdobný jako u lean feedbacku 360, liší se pouze rozsahem.
Naše služba:
• Dohodnutí rozsahu a cílů feedbacku s vedením firmy
• Plánování a provedení sběru informací
• Zpracování prezentace pro vedení
• Workshop s vedením firmy
• Zpracování písemné zprávy z feedbacku
 

Toyota KATA
Lean feedback Toyota KATA
To nejdůležitější z výrobního systému Toyota nejsou jednotlivé metody štíhlé výroby, ale celkový přístup ke zlepšování a také ke koučování pracovníků. Tento přístup shrnul Mike Rother do konceptu Improvement KATA a Coaching KATA. Toyota KATA feedback vám poskytne informace jak dalece máte tyto principy zavedeny ve vaší firmě.
Naše služba:
• Dohodnutí rozsahu a cílů feedbacku s vedením firmy
• Výběr pracovníků k rozhovorům a provedení rozhovorů
• Zpracování prezentace pro vedení
• Workshop s vedením firmy
• Zpracování písemné zprávy z feedbacku